รายงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยโรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทยประจำวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

รายงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยโรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทยประจำวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564