รางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระดับนานาชาติ

รางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระดับนานาชาติ

🏆รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.แห่งแรกของไทย ที่ได้รับรางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระดับนานาชาติ✨

AHA’s Get with the Guidelines – Heart Failure, Bronze Quality Achievement Award of 2022👏🏻

🌟รางวัลอันทรงคุณค่าจากความมุ่งมั่นพยายาม ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ที่ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา