ผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องสามารถ เลือกสถานที่รับยาได้ที่ ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน

ผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องสามารถ เลือกสถานที่รับยาได้ที่ ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน