ปรับมาตรการการเฝ้าไข้และงดเยี่ยมผู้ป่วย ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปรับมาตรการการเฝ้าไข้และงดเยี่ยมผู้ป่วย ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์