ประชุม “SAFE REPRODUCTIVE HEALTH 2023” THEME: HIGHLIGHTS OF DISCOVERIES FOR WOMEN’S HEALTH

ประชุม “SAFE REPRODUCTIVE HEALTH 2023” THEME: HIGHLIGHTS OF DISCOVERIES FOR WOMEN’S HEALTH

📣ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม “SAFE REPRODUCTIVE HEALTH 2023” THEME: HIGHLIGHTS OF DISCOVERIES FOR WOMEN’S HEALTH

วันที่ 30–31 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุม Mandarin Grand Ballroom โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

-พบกับเรื่องเด่นที่ต้องรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพสตรี
-การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และ Asia & Oceania Federation of Obstetrics & Gynaecology (AOFOG)

🔎ดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/3LhmLhn
📞สอบถาม 02 256 4288, 081 689 6089