ประชุมวิชาการ HANDS-ON WORKSHOP MULTI-ORGAN RECOVERY IN SOFT CADAVER 2023

ประชุมวิชาการ HANDS-ON WORKSHOP MULTI-ORGAN RECOVERY IN SOFT CADAVER 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญ ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ พยาบาลห้องผ่าตัด และ Transplant Coordinator

ร่วมงานประชุมวิชาการ HANDS-ON WORKSHOP MULTI-ORGAN RECOVERY IN SOFT CADAVER 2023

🗓 วันที่ 23 มิถุนายน 2566
⏰ เวลา 08.00-16.30 น.
📍 ศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน์

ลงทะเบียนฟรี! กดที่ลิงก์ https://bit.ly/41d7xOR (จำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน)

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 256 4000 ต่อ 82601-2