ประชุมวิชาการด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ EID Conference 2023

ประชุมวิชาการด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ EID Conference 2023

📣ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ EID Conference 2023

👉🏻ในวันที่ 23 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 – 16.45 น.
ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ประกอบด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยายอย่างคับคั่งจากหลายสถาบัน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ที่ https://bit.ly/3yeaHp3 (Onsite Only) ฟรี❗ไม่มีค่าใช้จ่าย