ประกาศปิดเส้นทางจราจรบริเวณประตูทางเข้า-ออก หมายเลข 15 ฝั่งถนนอังรีดูนังต์ถึงทางเดินเชื่อมหน้าอาคารอุปการเวชชกิจ

ประกาศปิดเส้นทางจราจรบริเวณประตูทางเข้า-ออก หมายเลข 15 ฝั่งถนนอังรีดูนังต์ถึงทางเดินเชื่อมหน้าอาคารอุปการเวชชกิจ