ประกาศการปิดเส้นทางจราจรบริเวณประตูทางเข้า-ออก หมายเลข 6 ฝั่งถนนราชดำริ

ประกาศการปิดเส้นทางจราจรบริเวณประตูทางเข้า-ออก หมายเลข 6 ฝั่งถนนราชดำริ