วารสาร ฬ ฉบับล่าสุด ปีที่ 7 ฉบับที่ 76 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

วารสาร ฬ ฉบับล่าสุด ปีที่ 7 ฉบับที่ 76 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

บอกเล่าเรื่องราวของชาวรพ.จุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กับ

📚วารสาร ฬ ฉบับล่าสุด ปีที่ 7 ฉบับที่ 76 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

🎊พิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนารพ.จุฬาลงกรณ์

💫ชมนิทรรศการ “108 พันก้าว” ย้อนอดีตอันรุ่งเรืองผ่านหุ่นจำลองสถาปัตยกรรม ให้หวนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ทางกายภาพของโรงพยาบาล

💫รู้จักกับอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ศูนย์กลางผลิตผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และบ่มเพาะทักษะของบุคลากร และสนับสนุนการรักษาพยาบาลอย่างยั่งยืน

🔎ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://bit.ly/3Q9Wphh