ถึงเวลาช่วยชาติ รอบ 2 (Fighting COVID-19 )

ถึงเวลาช่วยชาติ  รอบ 2 (Fighting COVID-19 )

ผู้ป่วย COVID-19 ที่หายแล้วพลาสมา ของท่านมีคุณค่า นำไปทำยารักษาผู้ป่วย เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศชาย
2. ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว ต้องพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เดินทางได้สะดวก
3. รักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาล 14 วัน ต้องมีใบรับรองผลตรวจเป็นลบ
4.ออกจากโรงพยาบาลและกักตัวที่บ้านครบ 28 วัน แล้ว
5. อายุ 18 – 60 ปี
6. น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 55 กิโลกรัมขึ้นไป
7. สุขภาพแข็งแรงดี

ผู้ที่ประสงค์บริจาค พลาสมา ต้องเป็นผู้ป่วย COVID-19 ที่หายแล้ว สุขภาพดี ไม่มีอาการ

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมายคัดกรองในรายละเอียดต่อไป
สอบถามโทร. 0 2256 4300

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2564