ช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2564 นี้ ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนวันหยุดยาว

ช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2564 นี้ ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนวันหยุดยาว