ชาวจุฬาฯ ร่วมใจ ประหยัดไฟ และลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย ช่วงวันหยุดยาว 13 – 16 พ.ค. 2565

ชาวจุฬาฯ ร่วมใจ ประหยัดไฟ และลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย ช่วงวันหยุดยาว 13 – 16 พ.ค. 2565