จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566