จะดำเนินการติดตั้งถัง Medical Gas ขนาดใหญ่ ณ บริเวณด้านหน้า อาคารคัคณางค์ ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

จะดำเนินการติดตั้งถัง Medical Gas ขนาดใหญ่ ณ บริเวณด้านหน้า อาคารคัคณางค์ ในวันจันทร์ที่ 9  สิงหาคม 2564