งานเสวนา รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี ครั้งที่ 1

งานเสวนา รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี ครั้งที่ 1

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live

งานเสวนา รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี ครั้งที่ 1

👉🏻 หัวข้อ การป้องกัน การรักษาด้วยวิธีต่างๆ และการปฏิบัติตัวระหว่างการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

🗓 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
⏰ เวลา 13.30 – 15.30 น.

สามารถรับชมได้ที่ 🔴 https://bit.ly/3IMFW0F