งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 PARADIGM SHIFT : THE FUTURE OF CRITICAL CARE MEDICINE 2022

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 PARADIGM SHIFT : THE FUTURE OF CRITICAL CARE MEDICINE 2022

📣 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต รพ.จุฬาลงกรณ์

ขอเชิญ บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบสหสาขาอย่างต่อเนื่อง
ครบวงจร

ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2
PARADIGM SHIFT : THE FUTURE OF CRITICAL CARE MEDICINE 2022

🗓 วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565
⏰ เวลา 07.00 – 17.30 น.
📍 รูปแบบ online และ onsite

📌 ลงทะเบียน กดที่ลิงก์ 👉 https://bit.ly/3N40gcJ
📞 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 256 4000 ต่อ 81825