คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่ ได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชนมาเป็นลำดับนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอให้คำแนะนำและข้อควรปฏิบัติภายหลังการฉีดวัคซีนฯ ดังนี้

 1. ท่านที่เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 แล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีนฯ (ช่วงระยะเวลา 30 นาที) ขณะเฝ้ารอสังเกตอาการ ขอให้ติดต่อพบแพทย์ ณ คลินิกบริการฉีดวัคซีนฯ ทันที
 2. เมื่อท่านกลับบ้านแล้ว หากมีอาการไม่พึงประสงค์และไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนขอให้ท่านโปรดติดต่อพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือ โรงพยาบาลต้นสังกัดของท่าน
 3. กรณี ที่ท่านมีอาการไม่พึงประสงค์และมีอาการข้างเคียงรุนแรง ขอให้ท่านไปติดต่อพบแพทย์ ณ สถานพยาบาลใกล้ที่สุดทันที ได้แก่
  – ชักหมดสติ
  – แขนขาอ่อนแรงเฉียบพลันหรือใบหน้าอ่อนแรง มุมปากตก
  – เลือดออกไม่หยุด
  – ผื่น ลมพิษ
  – เหนื่อย หรือ แน่นหน้าอก
  – ไข้สูงมากกว่า 39 องศา

ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564