ความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

ความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

ขอเชิญผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร
นิสิตแพทย์ และสื่อมวลชนทุกท่าน
ร่วมงานแถลงข่าว
ความก้าวหน้าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19
คณะแพทยศสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และความพร้อมในการทดสอบในอาสาสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:00 น.
ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว

 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นพ.นคร เปรมศรี
  ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 • ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศสตร์ จฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
  ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19
 • ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ:

 • รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  ฝ่ายการแพทย์และวิจัย