คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งปิดให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งปิดให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565