คลินิกนวัตบริบาล ระบบบริการพิเศษ

คลินิกนวัตบริบาล ระบบบริการพิเศษ

ทางเลือกแห่งการเข้าถึงการรักษา ด้วยมาตรฐาน รพ.จุฬาลงกรณ์ ✨🏥 คลินิกนวัตบริบาล ระบบบริการพิเศษ 🏥✨

👩🏻‍⚕️ คลินิกผู้ป่วยนอกพิเศษ ในเวลาราชการ ตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์หลากหลายสาขา

🗓️ เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
📍ณ อาคารนวัตบริบาล ชั้น 4 (ประตูหมายเลข 14 ด้านถนนอังรีดูนังต์)

✅ สิทธิการรักษา : ชำระเอง ประกันสุขภาพเอกชน หรือสิทธิสวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายตรง สิทธิ อปท. สิทธิกรุงเทพมหานคร หรือสิทธิต้นสังกัดที่ทำสัญญากับ รพ.จุฬาลงกรณ์

📞 สอบถามข้อมูลและนัดหมายล่วงโทร. 02 256 5193 หรือสแกน QR Code (LINE messenger) Add Line เพื่อดูตารางแพทย์ออกตรวจ และข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

👉🏻**ผู้ใช้บริการที่สะดวกช่วงเย็น วันจันทร์-วันศุกร์ 16.00-20.00 น. หรือวันเสาร์-วันอาทิตย์ ช่วงเช้า 08.00-12.00 น. สามารถใช้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ตึก ภปร ได้เช่นเดิม โดยนัดหมายล่วงหน้าโทร. 02 256 5193**