ข้อมูลการให้บริการเลื่อนนัด และให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ อาคาร ภปร ชั้น 1 – ชั้น 17 และอาคาร ส.ธ. ชั้น 1, 13 – 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข้อมูลการให้บริการเลื่อนนัด และให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ อาคาร ภปร ชั้น 1 – ชั้น 17 และอาคาร ส.ธ. ชั้น 1, 13 – 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย