ข้อมูลการให้บริการเลื่อนนัด และไห้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ อาคาร ภปร ชั้น 1-17 และอาคาร ส.ธ. ชั้น 1, ชั้น 13-14 โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข้อมูลการให้บริการเลื่อนนัด และไห้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ อาคาร ภปร ชั้น 1-17 และอาคาร ส.ธ. ชั้น 1, ชั้น 13-14 โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทย