ข้อปฏิบัติ การสวมหน้ากากอนามัย ในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข้อปฏิบัติ การสวมหน้ากากอนามัย ในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์