ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย ในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย ในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์