ขอเรียนแจ้งผู้มีจิตศรัทธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ

ขอเรียนแจ้งผู้มีจิตศรัทธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ

(อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง และสิ่งของอื่นๆ)

ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 สามารถติดต่อได้ที่

ศูนย์ประสานงาน การรับบริจาค ในสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โทร 02-256-4497

ทั้งในเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่จัดส่งของ
ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2564