ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการเข้าเยี่ยมไข้ผู้ป่วย ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการเข้าเยี่ยมไข้ผู้ป่วย ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์