ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงวัย ในหัวข้อ การประเมินการทำงานของไตสำรอง เพื่อป้องกันภาวะไตเสื่อม ในผู้สูงวัย

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงวัย ในหัวข้อ การประเมินการทำงานของไตสำรอง เพื่อป้องกันภาวะไตเสื่อม ในผู้สูงวัย