ขอเชิญเข้าร่วมฟัง EID Talk (Hybrid)

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง EID Talk (Hybrid)

📣ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมฟัง EID Talks (Hybrid)

โดย Prof.Linfa WANG และ Dr.Peter DASZAK และ Asst.Prof.Opass PUTCHAROEN เป็นผู้ดำเนินรายการ

🗓วันที่ 9 ธันวาคม 2565
⏰เวลา 11.15 – 12.45 น.

📍Onsite ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
📍Online ผ่านระบบ Zoom สามารถสแกนผ่าน Qr Code หรือ Facebook Live : EIDCC.Chula