ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (เข็มแรก) สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (เข็มแรก) สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป