ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป (เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac จำนวน 2 เข็ม เท่านั้น)

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป (เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac จำนวน 2 เข็ม เท่านั้น)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยวัคซีน AstraZeneca สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ได้รับวัคซีน Sinovac จำนวน 2 เข็ม ภายในเดือนมิถุนายน 2564 * และไม่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 หลังได้รับวัคซีนครบเท่านั้น โดยโรงพยาบาลฯจะตรวจสอบประวัติของท่านผ่านระบบ “หมอพร้อม” ของกระทรวงสาธารณสุข

สามารถอ่านเงื่อนไขรายละเอียดโดยสแกน QR Code หรือ https://chulabooster.kcmh.or.th/

ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามวันเวลาที่ท่านได้เลือกลงทะเบียนไว้เท่านั้น

* ทั้งนี้ จะขอให้บริการวัคซีนกับผู้ที่ได้รับการฉีดครบ 2 เข็มภายในเดือนมิถุนายน 2564 เป็นหลัก และช่วงเดือนอื่นๆ ตามลำดับ จนครบจำนวนวัคซีนที่ทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดสรร