ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19

สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
(เฉพาะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เท่านั้น)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะเปิดรับลงทะเบียน ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตรไขว้ คือ
Sinovac เข็ม 1 ตามด้วย AstraZeneca เข็ม 2 ในอีก 3 สัปดาห์ถัดไป