ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

(เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เท่านั้น)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะเปิดรับลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตรไขว้ คือ Sinovac 1 เข็มตามด้วย AstraZenaca 1 เข็ม ในอีก 3 สัปดาห์ถัดไป สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ และประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้

1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด
3) โรคไตวายเรื้อรัง
4) โรคหลอดเลือดสมอง
5) โรคมะเร็งทุกชนิด
6) โรคเบาหวาน
7) โรคอ้วน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนฯ

 

  1. โปรดสแกน QR Code หรือเข้า https://chulaprom.kcmh.or.th/ เพื่อลงทะเบียนและเลือกวันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  2. เปิดลงทะเบียนฯ วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. (ทางโรงพยาบาลฯ จะปิดลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้าจองสิทธิ์ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)
  3. ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในระหว่าง วันที่ 22-24 กันยายน 2564 (ตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ เท่านั้น)
  4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอสงวนสิทธิ์งคให้บริการสำหรับผู้ที่ Walk In หรือไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายผ่านระบบฯ

โปรดสแกน QR Code Chula Care App เพื่อการตรวจสอบนัดหมายวันและเวลาในการรับบริการฉีดวัคซีน