ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยได้รับการฉีดวัคชื่น เท่านั้น)

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยได้รับการฉีดวัคชื่น เท่านั้น)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้

1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด
3) โรคไตวายเรื้อรัง
4) โรคหลอดเลือดสมอง
5) โรคมะเร็งทุกชนิด
6) โรคเบาหวาน
7) โรคอ้วน

โปรดสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนและเลือกวันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564 (รับจำนวนจำกัด) ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการสำหรับผู้ที่ walk in และไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายผ่านระบบฯ

 

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หมายเหตุ

  • ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่ https://chulaprom.kcmh.or.th/
  • กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่ลงทะเบียน เท่านั้น
  • ผู้ที่มีบัตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Chula care
  • เพื่อตรวจสอบนัดหมาย วันและเวลา ในการรับการฉีดวัคซีนฯ