ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของบริษัท ไฟเซอร์ (Pfizer)สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของบริษัท ไฟเซอร์ (Pfizer)สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(เฉพาะหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยเด็กที่รักษาประจำของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เท่านั้น)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของบริษัท ไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่ผู้ป่วยเที่รักษาประจำของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามรายชื่อในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลฯ ดังนี้

 1. ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ ที่ได้ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 2. ผู้ป่วยเด็ก อายุ 12-18 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2552) ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ดังนี้
  1. โรคอ้วน หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่อาการปานกลางหรือรุนแรง
  3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
  4. โรคไตวายเรื้อรัง
  5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  6. โรคเบาหวาน
  7. โรคพันธุกรรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์
   เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง ที่มีพัฒนาการช้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. โปรดสแกน QR code หรือเข้า https:/chulapfizer.kcmh.or.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อตามฐานข้อมูลผู้ป่วยและเลือกวันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 2. เปิดลงทะเบียนฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. (ทางโรงพยาบาลฯ จะปิดลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้าจองสิทธิครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)
 3. ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรับสิทธิ์ โปรดมารับบริการฉีดวัคซีน ณ คลินิกบริการวัคนป้องกันโรคโควิด-19  ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 ตามเวลาที่ลงทะเบียนไว้ เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการสำหรับผู้ที่ walk-in หรือไม่ได้ลงทะเบียนนัดผ่านระบบฯ

หมายเหตุ

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลตามแจ้งในข้างต้น ทางโรงพยาบาลฯ จะขอนำแจ้งข่าวสารการเปิดให้บริการวัคซีนในโอกาสต่อไป