ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

(เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เท่านั้น)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะปิดรับลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AstraZeneca สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง และมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (มีเลขบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ)* ดังนี้

1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด
3) โรคไตวายเรื้อรัง
4) โรคหลอดเลือดสมอง
5) โรคมะเร็งทุกชนิด
6) โรคเบาหวาน
7) โรคอ้วน

วิธีการตรวจสอบเลขประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (HN)แบบง่ายๆ ด้วยตัวท่านเอง

1. บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2. ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรายการยา
3. ใบนัดหมายแพทย์