ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

(เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เท่านั้น)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะเปิดรับลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AstraZeneca สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยงและประวัติการรับรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (มีเลขบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ) ดังนี้

1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด
3) โรคไตวายเรื้อรัง
4) โรคหลอดเลือดสมอง
5) โรคมะเร็งทุกชนิด
6) โรคเบาหวาน
7) โรคอ้วน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนฯ

  1. โปรดสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนและเลือกวันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  2. เปิดลงทะเบียนฯ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. (ทางโรงพยาบาลฯ จะปิดลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้าจองสิทธิ์ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)
  3. ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ คลินิกบริการวัคนป้องกันโรคโควิด- 19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 (ตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ เท่านั้น)
  4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการสำหรับผู้ที่ Walk In หรือไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายผ่านระบบฯ

หมายเหตุ

ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่ https://chulaprom.kcmh.or.th/
และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Chula Care เพื่อตรวจสอบนัดหมาย วันและเวลาในการรับการฉีดวัคซีนฯ