ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “อาจารย์ โอ (ภาส) คุยเรื่อง โอ (มิครอน)”

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “อาจารย์ โอ (ภาส) คุยเรื่อง โอ (มิครอน)”