ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ แก่ผู้ป่วยเรื้อรังต่อเนื่องนอกโรงพยาบาลเพื่อเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ แก่ผู้ป่วยเรื้อรังต่อเนื่องนอกโรงพยาบาลเพื่อเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่องที่บ้าน