ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “เข้าใจ-เข้าถึง พหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการบริการสุขภาพ” ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “เข้าใจ-เข้าถึง พหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการบริการสุขภาพ” ครั้งที่ 1

📣ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “เข้าใจ-เข้าถึง พหุวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการบริการสุขภาพ” ครั้งที่ 1

ร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม สามารถนำไปต่อยอดสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ และให้บริการได้อย่างเหมาะสม ลดความเหลื่อมล้ำของการรับบริการทางด้านสุขภาพ

📍ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

สามารถลงทะเบียนได้ที่ 🌐 https://bit.ly/3oQoyRe