ขอเชิญผู้บริหารทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ ร่วมงาน KICKOFF งาน CNPG2021

ขอเชิญผู้บริหารทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ ร่วมงาน KICKOFF งาน CNPG2021

📣 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และศูนย์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์

ขอเชิญ ผู้บริหารทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ ร่วมงาน KICKOFF CNPG’2021

พบกับ
👉 เรื่องเล่าวันวาน…สืบสาน New Gen EB-CNPG
👉 โครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ EB-CNPG: KICKOFF CNPG’2021

🗓 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
⏰ เวลา 13.00-16.00 น.
📍ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์