ขอเชิญบุคคลข้ามเพศกลุ่มหญิงข้ามเพศ (Trans women) และ กลุ่มชายข้ามเพศ (Trans men) ร่วมทำแบบสำรวจโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ

ขอเชิญบุคคลข้ามเพศกลุ่มหญิงข้ามเพศ (Trans women) และ กลุ่มชายข้ามเพศ (Trans men) ร่วมทำแบบสำรวจโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ