ขอเชิญคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร นิสิตแพทย์ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร นิสิตแพทย์ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี