ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อุปกรณ์ทางการแพทย์ พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อุปกรณ์ทางการแพทย์ พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔