ขอปิดทำการคลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ขอปิดทำการคลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19