ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนวันหยุดยาว

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนวันหยุดยาว