ขอขอบพระคุณธารน้ำใจของประชาชนชาวไทยที่ได้มอบให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขอขอบพระคุณธารน้ำใจของประชาชนชาวไทยที่ได้มอบให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19