ขอขยายเวลาการปรับลดบริการผู้ป่วยนอก และการเพิ่มเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอขยายเวลาการปรับลดบริการผู้ป่วยนอก และการเพิ่มเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์