ก้าวต่อไปมกันด้วยกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการก้าวต่อไปด้วยกัน

ก้าวต่อไปมกันด้วยกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการก้าวต่อไปด้วยกัน