การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมและเลือกรับสิทธิ์การฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โดยจะเปิดบริการทุกวัน (วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คำแนะนำในการเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ

  • กรุณามาตามวัน-เวลาที่นัดหมายเท่านั้น
  • เตรียมบัตรประชาชนและหลักฐานการนัดหมายที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม หรือหลักฐานการนัดหมายใน Chula Care Application
  • รับประทานยาสำหรับโรคประจำตัวมาตามปกติ

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2564